Kulturminner - Kulturmiljøer

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Kulturmiljøer for det offentlige kartgrunnlaget.

Submitter: Directorate for Cultural Heritage

Owner: Directorate for Cultural Heritage


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 4

Version name: 20180301

Updated: 8/20/2018 1:36:58 PM

Accepted: 20/08/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
20160503
Superseded
Accepted
29/09/2017

No suggested documents