Kulturminner - Enkeltminner

Status: Sosi-valid

Definition: Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Enkeltminner for det offentlige kartgrunnlaget

Updated: 12.03.2020
Date accepted: 12/03/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage
Version: 20190301