Kulturminner - Enkeltminner

Status: Superseded

Definition: Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Enkeltminner for det offentlige kartgrunnlaget

Updated: 30.01.2018
Date accepted: 26/09/2017
Date superseded: 30/01/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Directorate for Cultural Heritage
Version: 1