Kulturminner - Enkeltminner

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Enkeltminner for det offentlige kartgrunnlaget

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - Enkeltminner

Status: Sosi-valid

Version: 20190301

Updated: 3/12/2020 10:44:10 AM

Accepted: 12/03/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
20190301
Superseded
Accepted
11/03/2020
Directorate for Cultural Heritage
20180301
Superseded
Accepted
30/01/2018
Directorate for Cultural Heritage
1
Superseded
Accepted
26/09/2017
Directorate for Cultural Heritage
1
Retired
Accepted
30/01/2018

No suggested documents