Kulturminner - Brannsmitteområder

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet Brannsmitteområder for det offentlige kartgrunnlaget

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Directorate for Cultural Heritage


Kulturminner - Brannsmitteområder

Status: Sosi-valid

Version: 20180301

Updated: 1/30/2018 2:27:10 PM

Accepted: 30/01/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 30/01/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Directorate for Cultural Heritage
20160503
Superseded
Accepted
26/09/2017

No suggested documents