Korallrev

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Korallrev" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Institute of Marine Research

Owner: Institute of Marine Research


Korallrev

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20150408

Updated: 7/6/2017 11:10:35 AM

Accepted: 17/03/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents