Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Status: Sosi-valid

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 7/20/2017 12:17:43 PM Date accepted: 01/01/2015