Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency


Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Status: Sosi-valid

Version:

Updated: 6/13/2022 10:14:32 AM

Accepted: 25/10/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 25/10/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Environment Agency
Superseded
Accepted
01/01/2015

No suggested documents