Jordsmonn

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jordsmonn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Jordsmonn

Status: Sosi-valid

Version: 20210812

Updated: 8/25/2021 8:18:38 AM

Accepted: 20/08/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 25/08/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20181201
Superseded
Accepted
11/12/2018
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20170315
Superseded
Accepted
15/09/2017
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20170315
Superseded
Accepted
24/04/2017
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Draft