Jordkvalitet

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jordkvalitet" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 24.04.2017
Date accepted: 01/05/2015
Date superseded: 24/04/2017
Date draft: 29/01/2016
Submitter: Norwegian Forest and Landscape Institute
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version number 1