Jordkvalitet

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jordkvalitet" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


Jordkvalitet

Status: Sosi-valid

Version: 20170315

Updated: 3/23/2020 12:09:07 PM

Accepted: 24/04/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents