Jord- og flomskred aktsomhetsområder

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jord- og flomskred aktsomhetsområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp.

Updated: 16.08.2017
Date accepted: 27/11/2015
Date superseded: 16/08/2017
Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
Version: 1.0