Jord- og flomskred aktsomhetsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jord- og flomskred aktsomhetsområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Aktsomhetsområder for jord- og flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake elveløp.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Jord- og flomskred aktsomhetsområder

Status: Sosi-valid

Version: 1.2

Updated: 8/16/2017 1:42:54 PM

Accepted: 16/08/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1.0
Superseded
Accepted
27/11/2015

No suggested documents