Jernbane - Banenettverk

Status: Sosi-valid

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jernbane - Banenettverk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 05.03.2019
Date accepted: 05/03/2019
Date draft: 18/10/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Bane NOR SF
Version: 1.0