Jernbane - Banenettverk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Jernbane - Banenettverk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Bane NOR SF


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: 1.0

Updated: 3/5/2019 9:14:25 AM

Accepted: 05/03/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 18/10/2018

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Jernbaneverket (erstattet)
1.0
Draft