J100 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "J100 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Polar Institute

Owner: Norwegian Polar Institute


J100 Kartdata

Status: Draft

Version: Desember 2013

Updated: 3/31/2016 3:10:58 PM

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Norwegian Polar Institute
Desember 2013
Draft