IUA - Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "IUA - Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: The Norwegian Coastal Administration

Owner: The Norwegian Coastal Administration


IUA - Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning

Status: Draft

Version: 1.2

Updated: 12/1/2017 3:31:04 PM

Accepted: 12/08/2016

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
The Norwegian Coastal Administration
1.2
Draft