ISPS Havneanlegg

Spesifikasjonen inneholder beskrivelse av havneanlegg som Kystverkets fører tilsyn med etter den såkalte ISPS koden. Denne omhandler havnesikring mot ytre trusler/terroranslag - http://www.imo.org/ourwork/security/instruments/pages/ispscode.aspx Objektene beskriver med ISPS status, hvilken type trafikk som går over havneanlegget samt en del forhold som for eksempel eierskap, myndighet m.v.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration


ISPS Havneanlegg

Status: Draft

Version: versjon 20151117

Updated: 2/19/2016 10:59:59 AM

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
The Norwegian Coastal Administration
versjon 20151117
Draft