Interkommunale brannvesen

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Interkommunale Brannvesen" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate for Civil Protection


Interkommunale brannvesen

Status: Sosi-valid

Version: 20170901

Updated: 9/3/2020 11:58:32 AM

Accepted: 11/10/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents