Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av «Innmålingsinnstruks VA, drivstoff, gass og fjernvarme» og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Avinor


forside

Status: Draft

Version number : 1

Version name: 1.0

Updated: 3/31/2016 3:38:36 PM

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status