Hornkoraller

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Institute of Marine Research

Owner: Institute of Marine Research


Hornkoraller

Status: Sosi-valid

Version: 20201201

Updated: 10/14/2021 11:41:24 AM

Accepted: 14/10/2021

Draft 07/05/2021

No historical documents

No suggested documents