Gyteområder

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Directorate of Fisheries


Gyteområder

Status: Sosi-valid

Version: 20170601

Updated: 9/28/2018 8:58:58 AM

Accepted: 20/08/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 20/08/2018

No historical documents

No suggested documents