Grus og pukk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Grus og pukk" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 2

Version name: versjon 3.0

Updated: 11/5/2021 1:52:43 PM

Accepted: 20/09/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Geological Survey of Norway
3
Draft