Grunn gass

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Grunn gass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


Grunn gass

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 12/12/2022 2:05:51 PM

Accepted: 12/12/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents