Gravplass

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravplass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 30.03.2023
Date accepted: 08/04/2022
Date superseded: 30/03/2023
Date draft: 25/04/2022
Submitter: Ministry of Children and Families
Owner: Ministry of Children and Families
Version: Versjon 20220101