Gravplass

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravplass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 25.04.2022
Date accepted: 16/03/2021
Date superseded: 25/04/2022
Date draft: 19/08/2021
Submitter: Ministry of Children and Families
Owner: Ministry of Children and Families
Version: Versjon 20210308