Gravplass

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravplass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 19.08.2021
Date accepted: 30/10/2018
Date superseded: 19/08/2021
Date draft: 04/09/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Children and Families
Version: Versjon 20180601