Gravplass

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravplass" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 11.07.2018
Date accepted: 11/07/2018
Date superseded: 11/07/2018
Date retired: 11/07/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Ministry of Culture
Version: Versjon 20151019