Gravbarhet

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Gravbarhet" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


Gravbarhet

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 5/6/2022 3:42:17 PM

Accepted: 06/05/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents