Gassoppkommer

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet Gassoppkommer og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Geological Survey of Norway

Owner: Geological Survey of Norway


Gassoppkommer

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 2/21/2024 3:00:30 PM

Accepted: 21/02/2024

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents