Forurenset grunn

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Forurenset grunn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.

Status: Sosi-valid

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency

Version number 1

Updated: 6/30/2017 12:19:03 PM Date accepted: 01/01/2015