Forurenset grunn

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Forurenset grunn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Forurenset grunn

Status: Sosi-valid

Version:

Updated: 6/30/2017 12:19:03 PM

Accepted: 01/01/2015

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents