Forsvarets skyte- og øvingsfelt land

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: The Norwegian Defence Estates Agency

Owner: The Norwegian Defence Estates Agency


Forsvarets skyte- og øvingsfelt land

Status: Sosi-valid

Version: 20190101

Updated: 10/13/2021 4:15:02 PM

Accepted: 13/10/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 13/10/2021

No historical documents

No suggested documents