Foreslåtte naturvernområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Foreslåtte naturvernområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet viser områder som er under planlegging og sendt på offentlig høring etter lov om Naturmangfold - Kapittel V.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Environment Agency


Foreslåtte naturvernområder

Status: Sosi-valid

Version: 2.0

Updated: 6/13/2022 10:15:51 AM

Accepted: 25/10/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Environment Agency
Superseded
Accepted
01/01/2015

No suggested documents