Flomsoner

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Flomsoner" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Det blir utarbeidet flomsoner for 20-, 200- og 1000-årsflommene.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Flomsoner

Status: Sosi-valid

Version: 1.1

Updated: 10/26/2020 1:15:19 PM

Accepted: 11/04/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 11/04/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1.0
Superseded
Accepted
01/04/2016

No suggested documents