Flom aktsomhetsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Flom aktsomhetsområder

Status: Sosi-valid

Version: 1.1

Updated: 10/26/2020 1:15:42 PM

Accepted: 08/09/2020

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents