FKB Veg

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Veg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 14.08.2018
Date accepted: 15/05/2018
Date superseded: 14/08/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 4.61