FKB Tiltak

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Tiltak" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 04.02.2022
Date accepted: 08/08/2016
Date superseded: 04/02/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: versjon 4.6