FKB Servitutt

Status: Sosi-valid

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Servitutt" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 28.10.2016
Date accepted: 28/10/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 4.6