FKB LedningVa

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB LedningVA" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 07.02.2024
Date accepted: 08/08/2016
Date retired: 01/01/2024
Date draft: 14/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: versjon 4.6