FKB LedningVa

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB LedningVA" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 06.02.2024
Date accepted: 14/08/2018
Date retired: 01/01/2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 4.61