FKB LedningVa

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB LedningVA" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB LedningVa

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 4.61

Updated: 10/17/2018 10:53:46 AM

Accepted: 14/08/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
versjon 4.6
Superseded
Accepted
15/05/2018
Geovekst
versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Geovekst
versjon 4.02 –2011-12-01
Retired
Accepted
01/12/2011

No suggested documents