FKB LedningVa

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB LedningVA" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB LedningVa

Status: Retired

Version: versjon 4.6

Updated: 2/7/2024 1:44:51 PM

Accepted: 08/08/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Retired: 01/01/2024

Draft 14/09/2016

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 4.61
Retired
Accepted
14/08/2018
Geovekst
versjon 4.6
Retired
Accepted
15/05/2018
Geovekst
versjon 4.6
Retired
Accepted
08/08/2016
Geovekst
versjon 4.02 –2011-12-01
Retired
Accepted
01/12/2011

No suggested documents