FKB Ledning

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 03.02.2022
Date accepted: 08/08/2016
Date superseded: 03/02/2022
Date draft: 16/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 4.6