Punktsky

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


Punktsky

Status: Sosi-valid

Version: 1.0.3

Updated: 3/8/2023 2:35:53 PM

Accepted: 08/03/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
1.0.2
Superseded
Accepted
05/04/2022
Geovekst
1.0.1
Superseded
Accepted
15/03/2022
Geovekst
1.0
Superseded
Accepted
09/02/2022
Norwegian Mapping Authority
3.0
Superseded
Accepted
04/03/2019
Norwegian Mapping Authority
3.0
Superseded
Accepted
07/01/2019
Geovekst
3.0
Superseded
Accepted
10/08/2018
Norwegian Mapping Authority
3.0
Superseded
Accepted
15/03/2018
Norwegian Mapping Authority
1.1
Retired
Accepted
31/05/2018
Norwegian Mapping Authority
1.0
Retired
Accepted
31/05/2018
Norwegian Mapping Authority
2.0
Retired
Accepted
23/04/2018

No suggested documents