FKB Generell del

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Generell del" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 06.01.2023
Date accepted: 01/01/2022
Date superseded: 06/01/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 5.0