FKB Generell del

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Generell del" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 20.01.2020
Date accepted: 22/01/2018
Date superseded: 20/01/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 4.6