FKB Bygning

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 14.02.2024
Date draft: 14/02/2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: Versjon 5.1