FKB Bygning

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 03.02.2022
Date accepted: 30/05/2017
Date superseded: 03/02/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 4.6.1