FKB Bygning

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 30.05.2017
Date accepted: 08/08/2016
Date superseded: 30/05/2017
Date draft: 16/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 4.6