FKB Bygning

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bygning" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 16.09.2016
Date accepted: 01/01/2013
Date retired: 16/09/2016
Date draft: 16/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: Versjon 4.02 - 2013-01-01